Door de hevige kleuren vallen deze stickers extra hard op. De toepassingen zijn zeer breed, van reclamedrager op een etalage over auto belettering tot veiligheidspictogrammen.